Activiteiten & Actueel

LEZING: PLANTENREIS IN SICHUAN APRIL 2012, DOOR MEVR. CARLA TEUNE.

Datum:     woensdag 28 februari 2018.
Aanvang:  20.00 uur
Lokatie:     Wellant College, Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest.

Op een heel gewone dag in januari 2012 ontving ik van mijn Japanse vriend, de botanicus Dr. Mikinori Ogisu de verrassende uitnodiging om in de 1e week van april naar China te komen om met hem, Roy Lancaster en enkele anderen een plantenreis in de bergen van Sichuan te maken, in de omgeving van de heilige berg Mt. Omei, waar we al in 1980 naar planten hadden gekeken. Ik wist niet hoe snel ik mijn visum en vlucht naar Chengdu zou regelen want daar had ik heel veel zin in.
Het werd een fantastische reis met jeeps over mooie wegen en ook heel veel kleinere, nauwelijks bestrate wegen. Het hotsen en schudden was niet leuk, maar leverde vele bloeiende bomen, heesters en planten op. We zagen Magnolia officinalis in het wild en Davidia involucrata (de zakdoekjesboom), nog niet in bloei, maar toch….
We vonden heel veel schitterende Primula’s waaronder onze bekende kamerplanten Primula obconi-ica en Pr. Sinensis en vele anderen en ook Epimediums- al wel in bloei.
Maar ook bloeiende heesters als Stachyurus chinensis, Rhododendrons, nog een enkele late Camellia, Clematis armandii.
We hadden veel geluk met het weer: het was overdag soms zo warm dat je in een bloesje kon lopen, maar ’s avonds was je blij met een dik jack want we zaten op een hoogte tussen 1.500 - 2.500 m. en dan kan het frisjes zijn als de zon weg is.
Aan de hand van een powerpoint-presentatie wil ik u graag meenemen naar die onvergetelijke week.
Carla Teune.

Na de lezing is er voor Groei & Bloei leden de jaarvergadering.
AGENDA:
  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Jaarverslag van de penningmeester
  5. Verslag van de kascommissie 2017
  6. Benoeming kascommissie 2018
  7. Vaststellen begroting 2018
  8. Bestuursverkiezing. Aftredend Jos de Ree en Carla van Eijk. Herkiesbaar Carla van 
      Eijk. Benoeming nieuw bestuurslid Nelly van Doorn
  9. Rondvraag
10. Sluiting