Leiden

Workshop Bloemschikken najaar 2023

Groei & Bloei, afd. Leiden, start in oktober weer met de workshops bloemschikken in de kantine van het Yuverta College in Oegstgeest. Zowel  jong als oud, man of vrouw, gevorderden of beginners, voor iedereen zijn deze workshops bijzonder leerzaam. Onder deskundige leiding van mevrouw Anja de Graaf, gaat elke cursist met een prachtig bloemstuk naar huis. Voor  iedereen  wordt voor zowel de bloemen als het overige materiaal gezorgd.

De workshops bestaan uit 3 avonden en zijn dit najaar op donderdag 5 oktober,  donderdag 9 november en  woensdag 13 december 2023.

Alle avonden beginnen om  19.30 UUR  

De kosten voor deze 3 avonden zijn  € 90,-- of  € 30,-- per avond voor leden en niet-leden (incl. koffie of thee, bloemen en materiaal). Bij afzegging tot een week van te voren vindt terugbetaling plaats, daarna zijn de materialen ingekocht en is er geen teruggave mogelijk. U kunt die avond wel de materialen (laten) ophalen of iemand anders in uw plaats laten deelnemen.

Deze workshops zijn zeer succesvol en zij zijn daarom snel volgeboekt.

Als u aan één of meerdere van deze workshop avonden wilt deelnemen kunt u zich per e-mail aanmelden bij ons bestuurslid Jan Brussee ( janbrussee(at)casema.nl ) met vermelding van de data. Tegelijk met de aanmelding dient u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer: NL25 INGB 0000 1413 84 t.n.v. K.M.T.P. Leiden afd. cursussen te Warmond o.v.v. workshop bloemschikken.